Акыйкат гезити

№26 - сан

4 - Июля  2016 №26 - сан

№25 - саны

27 - Июня  2016 №25 - саны

№24 - саны

20 - Июня  2016 №24 - саны

№23 - саны

13 - Июня  2016 №23 - саны

№22-саны

6 - Июня  2016 №22-саны