75 жыл мурун кыргыз музыкалык драма театры "мамлекеттик" деген статус алган

75 жыл мурун кыргыз музыкалык драма театры

75-жыл мурун, 1941-жылы 3-июнда кыргыз музыкалык драма театры "мамлекеттик" деген статус алган. Кыргыз жериндеги музыкалык маданияттын борбору 1937-жылы Фрунзе шаарында Кыргыз мамлекеттик театрынын базасында музыкалык драма театры болуп түзүлгөн. Алгач опера спектаклдери кыргыз жана орус тилдеринде коюлган.

Кийин ага композитор Абдылас Малдыбаевдин ысымы берилген.

1942-жылы 17-августта бул театр Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры болуп кайрадан түзүлгөн. Театрда 1942-жылы ноябрда "Көкүл", бир жылдан кийин декабрда "Ким кантти?" опералары, 1944-жылы "Чолпон" балети коюлган.