10 сомдук купюра эмнеге өзүнөн 280 эсе кымбат сатылып жатат.

184

анкноттун эң кымбат болуп жаткан себеби анын 1997-жылы өзгөчө себеп менен басылып чыкканына байланыштуу экени айтылды.
10 сомдук кыргыз акчасы eBay тооругуна сатыкка коюлганы анын сайтында кабарланды.

Баштапкы баасы 33 доллар (2 миң 785 сом) деп бааланган. Бул наркын эсептегенде банкнот өзүнүн номиналынан 278,5 эсе кымбат туруп жатат.

Мындай бааланып жатышынын себеби алмаштырылганында, тагыраагы, BZ сериясында чыгарылганында деп айтышты. Ал жараксыз болуп калгандардын ордуна колдонулат, албетте, мындан улам катар саны да башкача болот. Бул акчалардын нускасы аз экендигинен улам, коллекция кылгандардын арасында дайыма жогору бааланат. Наркы асмандап жаткан 10 сомдук 1997-жылы чыгарылган.