“Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ачык акционердик коомунун ипотекалык насыяларды берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматы

29 - Июля  2016 | 10 : 37981
“Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ачык акционердик коомунун ипотекалык насыяларды берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматы

 

“Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ачык акционердик коому (мындан ары “МИК” ААК) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасын ишке ашыруунун чегинде ипотекалык каржылоонун төмөнкүдөй моделдерин иштеп чыкты:

Кыргыз Республикасынын жарандарына ипотекалык насыяларды коммерциялык банктар аркылуу берүү.

“Жеке турак жайды куруу” моделин  ишке ашыруу.

 Программаны  арзан турак жайларды куруу жана “Турак жайды андан ары сатып алуу шартында ижарага берүү” ипотекалык насыялоо моделин ишке киргизүү аркылуу жүзөгө ашыруу.

Ипотекалык насыяны коммерциялык банктар аркылуу берүү.

№1-моделди ишке ашырууда “МИК”ААК тарабынан төмөнкүдөй  иш-чаралар аткарылды:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №123-токтому менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө  убактылуу жобо бекитилип, анда жарандарды тандоонун, ипотекалык насыялоонун шарттары, алына турган турак жайга талаптар аныкталган.

 

Республиканын бардык областтарынан, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынан келип түшкөн жалпы тизме Ведомстволор аралык комиссия  (мындан ары ВАК) тарабынан каралып чыккандан кийин, 2016-жылдын 25-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын бардык  аймактары боюнча ипотекалык насыялар бериле баштаган.

-ВАК тарабынан 2016-жылдын 16-мартында каралган тизмеде 185 адам.

- ВАК тарабынан 2016-жылдын 20-майында каралган тизмеде 773 адам.

- ВАК тарабынан 2016-жылдын 30-июнунда каралган тизмеде 3726 адам.

 

Жалпы тизмеге ылайык Программанын республика боюнча катышуучуларынын саны  4 684 адамдан турат. Учурда  банктар тарабынан берилген насыяларды аймактар боюнча караганда, төмөнкүдөй:

 

Аймактар

саны

Сунушталган

сумма

Сумма

%

1

Бишкек

27

62 600 000,00

38 002 737,00

30%

2

Чүй

19

30 450 000,00

14 324 000,00

11%

3

Талас

5

6 100 000,00

2 304 000,00

2%

4

Нарын

5

7 500 000,00

4 644 000,00

4%

5

Ысык-Көл

21

25 600 000,00

15 152 000,00

12%

6

Ош ш.

27

44 400 000,00

27 948 750,00

22%

7

Ош обл

2

2 000 000,00

1 350 000,00

1%

8

Жалал-Абад

21

25 800 000,00

15 898 000,00

13%

9

Баткен

5

7 000 000,00

6 730 000,00

5%

 

Бардыгы:

132

211 450 000,00

126 353 487,00

100%

 

 

 

 

Айлар

Саны

Сумма

Март

4

3 212 000,00

Апрель

13

10 763 000,00

Май

11

8 986 500,00

Июнь

60

60 368 019,00

Июль

44

43 023 968,00

Бардыгы:

132

126 353 487,00

 

 

 

 

 

Банктар

Саны

Сумма

%

" Айыл Банк" ААК

53

44 854 196,00

35%

"РСК Банк" ААК

15

15 071 400,00

12%

"КБ Кыргызстан"ААК

30

29 688 719,00

23%

"Банк Компаньон" ЖАК

23

23 857 172,00

19%

" БТА" ЖАК

8

8 912 000,00

7%

"Капитал Банк" ААК

3

3 970 000,00

3%

"Азия банкы" ЖАК

0

0,00

0%

0

0

0,00

0%

Бардыгы:

132

126 353 487,00

100%

 

 

 

 

 

% чендер

Саны

Сумма

%

12%

36

29 770 448,00

24%

13%

29

30 110 072,00

24%

14%

67

66 472 967,00

53%

Бардыгы:

132

126 353 487,00

100%

 

 

 

Сфера

Саны

Сумма

%

Билим берүү

83

75 623 774,00

60%

 

 

 

 

Саламаттыкты сактоо

38

40 389 213,00

32%

Социалдык өнүктүрүү

6

6 133 000,00

5%

Маданият

2

1 530 000,00

1%

Бюджет тармагы

3

2 677 500,00

2%

Бардыгы:

132

126 353 487,00

100%

 

 

Насыя үчүн төлөөнүн орточо алынган суммасын аймактар боюнча караганда:

 

Бүтүндөй алганда,  ипотекалык насыя алган бардык катышуучулар боюнча насыянын орточо суммасы 957 223,39 сом. Насыянын сунушталган суммасынан иш жүзүндөгү суммасы 60%.

 

 

Аймактар

Насыянын орточо суммасы

Турак жайдын орточо наркы

Насыя боюнча төлөм

Ай сайын киреше

Төлөм/Киреше

Насыя/турак жай наркы

Бишкек

1 407 508,78

1 804 975,89

17 689,68

39 333,88

45%

78%

Чүй

753 894,74

910 000,00

11 617,49

27 042,23

43%

83%

Талас

460 800,00

581 000,00

10 484,64

22 655,33

46%

79%

Нарын

928 800,00

1 272 000,00

12 426,33

33 039,25

38%

73%

Ысык-Көл

721 523,81

858 933,33

9 752,32

24 877,08

39%

84%

Ош мэриясы

1 035 138,89

1 398 937,04

13 937,47

35 825,63

39%

74%

Ош обл.

675 000,00

750 000,00

9 118,63

26 718,00

34%

90%

Жалал-Абад

757 047,62

898 285,71

10 021,78

24 546,22

41%

84%

Баткен

1 346 000,00

1 670 000,00

12 837,75

31 672,75

41%

81%

Бардыгы:

957 223,39

1 127 125,77

11 987,34

29 523,37

41%

81%

 

 

Компаниянын кызматкерлери тарабынан Программанын катышуучулары боюнча алардын статусун тактоо иштери туруктуу негизде жүргүзүлүп жатат, алып карасак:

 

Учурдагы абалдын статусу

Саны

Сумма

%

1

Берилген насыялар

132

126 353 487,00

5%

2

Документтердин банкка тапшырылышы

67

112 500 000,00

5%

3

Документтердин топтолушу

456

797 140 000,00

34%

4

Турак жай кеңейтүүгө

90

192 800 000,00

8%

5

Жеке турак жай курууга

72

94 380 000,00

4%

6

Катышуучунун баш тартуусу

247

415 780 000,00

18%

7

Насыя алуу мөөнөтүн узартуу

173

321 520 000,00

14%

8

Банкка кайрылбагандар

225

310 850 000,00

13%

9

Жеткиликтүү эмес

0

0,00

0%

 

Бардыгы:

1462

2 371 323 487,00

100%

 

                Программанын 2016-жылдын 30-июнундагы 3726 катышуучусунун  тизмеси боюнча ар бир катышуучуга алардын тизмеде экендиги, өнөктөш банктар аркылуу ипотекалык насыяларды алуунун  жолдору тууралуу  маалымдоо иштери  жүргүзүлүп жатат.

 

Программанын катышуучулары менен иштөө процессинде алардан төмөнкүдөй арыздар кабыл алынат:

ипотекага алынуучу турак жайдын наркынан 10% жана андан көп өлчөмдө алгачкы төлөмдү төлөөгө ошол учурда мүмкүнчүлүгү жоктугунан, ипотекалык насыя алуу мөөнөтүн (негизинен бир жылга чейин) узартуу  өтүнүчү менен, азыркы учурда мындай  арыздар 173 адамдан кабыл алынды;

негизинен элет жерлеринде Программанын катышуучуларынан жер тилкелерине турак жайларды куруу максатында  ипотекалык насыяларды алууга 72 катышуучудан арыздар кабыл алынды;

турак жайдын санитардык нормаларга туура келбегендигинен, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө карата  стандарттык норма -12 чарчы метрден (Кыргыз Республикасынын  турак жай кодексинин 45-статьясы) төмөн болуп калгандыктан улам жашап жаткан турак жайды кеңейтүүгө 90 катышуучудан арыз кабыл алынды;

катышуучунун төлөө жөндөмдүүлүгү төмөн, алгачкы төлөмдүн жоктугунан улам баш тарткан 274  катышуучудан арыз кабыл алынды/ алынат, мында  катышуучулар менен иштөө жана алардын статусун тактоодо алардын статусу өзгөрүшү мүмкүн. 

 

Программанын төмөнкү катышуучуларында  арыздары боюнча абал мындай:

банкка документ тапшырышкан жана тиешелүү турак жайларды издеп жүрүшөт – 68 катышуучу;

документтерди топтоо процессинде турушат – 453 катышуучу;

Башка (банкка кайрылбагандар, телефонго жооп бербегендер ж.б.) – 225 адам.

 

 Программанын катышуучуларына ипотекалык насыя берүүдө ишти артка тартып жаткан себептер:

 

Алгачкы төлөмгө тиешелүү сумманын жоктугу (турак жай наркынан 10-30%).

Бишкек шаарындагы экинчи рынокто турак жайлардын наркынын Программада белгиленген чарчы метрге лимиттен ашып кетүүсү (600$).

Биринчи рынокто эконом-класс турак жайларынын параметрлерине шайкеш  даяр турак жайлардын  аз санда болушу (жалпы аянты 70 чарчы метрге чейин).

Өлкөнүн аймактарында жаңы турак жайлардын жокко эсе же аз санда болушу.

Катышуучулардын турак жайларды өлкөнүн ири шаарларынан (Бишкек, Ош) алуу табитинен улам баш тартуулары.

Катышуучу менен чогуу жашап жатышкан үй-бүлө мүчөлөрүнүн (аялы/күйөсү) турак жайга ээ болушунун бети ачылышы

 

Талдоолор жыйынтыгы Бишкек шаары боюнча  экинчи рынокто 104 жана 105 сериясындагы  бир жана эки бөлмөлүү батирлердин 1 чарчы метринин наркы тиешелүүлүгүнө жараша  700дөн 900 АКШ долларына чейин экенин көсөтүүдө.  Экинчи рынокто Программанын шарттарына  ылайык келген турак жай параметрлери боюнча батирлер аз (70 ч.м. төмөн).  Пайдаланууга берилбеген, албетте, укуктуулукту тастыктаган документтери жок, бирок кирип жашай берүүгө боло турган үйлөр бар. Жогоруда аталган фактылар Программанын катышуучулары үчүн тандоонун олуттуулугун шарттап, алардын нааразылыгын да пайда кылууда. 

МИК  учурда  пайдаланууга бериле элек, бирок үлүштүк катышуу Келишминин негизинде  жашоого жарактуу  жаңы үйлөрдө  ипотекалык насыяларды берүү боюнча курулуш компаниялары жана  банктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.

 

 

2.“Жеке турак жайды куруу” моделин ишке ашыруу

 

Бул модель турак жай курулушуна ылайыктуу жер тилкеси баржарандар үчүн каралган. Бул моделди

негизинен өлкөнүн  аймактарында  андан ары кеңири жайылтуу үчүн тиешелүү материалдар даярдалган.  Бул моделдин өзөгү - турак жай курууда  бардык кызыктар тараптардын тобокелдик балансын  камсыз кылуу үчүн турак жайларды  этабы менен каржылоо.

Азыркы учурда  бул моделди  жайылтуу боюнча биздин өнөктөш банктар менен  кошумча

келишимдер түзүлүп,  алар өз иш-аракеттеринде жеке турак жайды курууга  жаңы насыя продуктусун  иштеп чыгып, колдонуп жатышат.

 

3.Арзан турак жайларды куруу

 

“Арзан турак жайды куруу” боюнча моделди ишке ашыруунун чегинде “МИК” ААК эконом-класстагы  турак жайларды кура турган курулуш компаниялар арасында  тендер өткөрөт. Учурда тендердик документациялар даярдалып жана долбоордук-сметалык  документациялар экспертизадан өткөрүлүп жатат.

Буга чейин Россия–Кыргыз өнүктүрүү Фонду менен МИКтин ортосунда Меморандумга ылайык сынактык долбоор катары  Ош, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Каракол, Токмок, Баткен шаарларында үч-подъездүү, 60 батирлүү 7 үйдү курууну баштоону пландаштырылган.  Россия–Кыргыз өнүктүрүү Фонду  курулуш боюнча өз позициясын карап чыккандан кийин,   МИК  арзан турак жайларды куруу боюнча  иштерди өз алдынча улантуу чечими кабыл алынган.

“МИК” ААК өзүнүн турак жай фондун  камсыз кылуу үчүн жергиликтүү мамлекеттик органдар  менен өз ара тыгыз аракеттенүү аркылуу  эконом-класс турак жайларын куруу механизмдерин пландаштырат.

 

                

 

Эскертүү: Маалымат 2016-жылдын 27-июлуна карата берилди.

МИКтин маалымат кызматы

Досторуң менен бөлүш

Коментарии FACEBOOK:Тектеш жаңылыктар

Чет өлкөлөрдөн товарлар келүүдө Чет өлкөлөрдөн товарлар келүүдө

   Жалал-Абад областынын керектөөлөрү үчүн быйылкы жылдын алты айынын ичинде областка  12820,4 миң АКШ долларга ар кандай сырьелор, товарлар алынып келинди. Мындан тышкары областка  Кытай Эл...

28 - Июля  2016 | 16 : 14425
Биргеликте өнүгүүнүн жолун издөө Биргеликте өнүгүүнүн жолун издөө

        Бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү жана сырттан инвестиция тартуу аркылуу экономиканы көтөрүү, жашоо деңгээлин өстүрүү жагдайында бүгүн КРнын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу...

17 - Августа  2016 | 17 : 101109
Акжол Доранбек уулу Акжол Доранбек уулу

  Акжол Доранбек уулу   1994-жылы 14-апрелде Бишкек шаарында төрөлгөн. 2009-2012-жылдары Ош соода экономикалык коледжин аяктап, экономист-бухгалтер кесибине ээ...

22 - Ноября  2016 | 7 : 351521
Жогорку чыңалуудагы электр тармактарында беш миллион киловат-... Жогорку чыңалуудагы электр тармактарында беш миллион киловат-...

    Жалал-Абад жогорку чыналуудагы электр тармактары ишканасы (ЖЖЧЭТИ) аркылуу өлкөнүн бардык тарабына электр кубаты тарайт. Себеби, Суу-электр станцияларынан иштелип чыккан электр кубаты жогорку...

28 - Августа  2017 | 4 : 20551
Өздүк  финансыны пландоонун сырлары Өздүк финансыны пландоонун сырлары

    Сиз окуучу, студент, ишкер же пенсиядагы адам болсоңуз деле эртеңки күнгө карата пландар менен жашайсыз, туурабы? Мисалы, бейшемби киного кирем, ишемби базарга ж.б... Ал эми ар бир чакан жана...

23 - Января  2018 | 10 : 31564
Сатылбаган электр лампасы эсти алды Сатылбаган электр лампасы эсти алды

    Майлуу- Суу шаарынын жергиликтүү бюджети 103 пайызга аткарылган.  Бирок, республикалык бюджет  97 пайыз гана болуп калды. Эмне үчүн?.. Албетте, салыктарды толтурууда жергиликтүү салык...

6 - Февраля  2018 | 9 : 43442