Акжол Доранбек уулу

22 - Ноября  2016 | 7 : 351521
Акжол Доранбек уулу

 

Акжол Доранбек уулу

 

1994-жылы 14-апрелде Бишкек шаарында төрөлгөн.

2009-2012-жылдары Ош соода экономикалык коледжин аяктап, экономист-бухгалтер кесибине ээ болгон.

2015-жылы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди даярдоо институтун  бухгалтер-аудитор адистиги боюнча бүтүргөн. Азыркы учурда Ж.Баласагын атындагы КУУнун экономика жана финансы институтунун магистранты.

Эл аралык "Нурборбор" чыгармачылык академиясынын президентинин орун басары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бир чыгарма

 

Кыялымда бир ыр жазгам,

Түгөнбөгөн, бүтпөгөн.

Жөп жөнөкөй... Бирок аны

Жазсам кагаз түтпөгөн.

 

Анда менин: ой-кыялым,

өткөн-кеткен күндөрүм,

Өкүнүчүм, жыргал-азап, күткөнүм.

Төрөлгөнүм, бул жарыкты көргөнүм.

Эң биринчи эне сүтүн эмгеним,

Апам алгач алдей айтып бергенин.

Алгачкы таң жаз күнүндө атканын,

Алгач күндүн кандай чыгып батканын.

Эмне кылып, эмне түйшүк кечкеним.

Эптеп жашап бүгүнкүгө жеткеним.

Кимге арзып, кимге сунуп гүлүмдү,

Кимди жектеп, кимге арнап сүйүүмдү,

Кимдер мага, мен кимдерге жетпедим,

Баарын жазгам:

менин эсеп китебимди тактаган,

Менин баардык кыймылымды жаттаган,

Менин өздүк ПЕРИШТЕмдин китебинен көчүрүп.

 

Бул чыгарма билбейм качан бүтөөрүн.

Билбейм дагы кандай жомок күтөөрүн.

Өткөн-келээр чагым кандай болоорун,

Өмүрүмдүн кандай сынга түшөөрүн.

Кимдин анан купулуна толоорун.

Кимдер кандай, кантип баасын берээрин,

Жакшылыгым же жаманым жеңээрин

Билбейм кантип Жараткандын алдында,

Тирүүлүктүн маңызына ой салып,

Түшүндүрүп кандай жоопту берээрим...

 

Белгисиз да кыяматтын күнүндө,

Таразамдын ташы кандай түшөөрү,

Белгисиз да жаннат менен тозоктун,

Кайсынысы мени алдыда күтөөрү.

 

Улансын дейм тилегимде бул ырды:

Узарсын дейм улап улуу чыйырды,

Жашоом токтоп бүткөн кезде сапарым,

Жыйынтыктайм чекит кылып муң-ыйды!

 

Опурталдуу тагдыр жазган чыгармам,

Окулбастыр китебинен замандын.

Адамзаты бүтүн баары окушат,

Кези келсе оо дүйнөнүн жайынан...

 

Кыялымда бир ыр жазгам,

Түгөнбөгөн, бүтпөгөн.

Жөп жөнөкөй... Бирок аны

Жазсам кагаз түтпөгөн...

 

Анда менин: бүткүл жашоом баары бар.

Андан бардык суроого жооп табылар...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сен

Ар качан таңымда, кечимде,

Чак түштө, күн жыттуу бешимде,

Жүрөсүң көңүлдө, оюмда,

түшүмдө айтылбас эч кимге...

 

Жашайсың санаамда, муңумда,

Жүрөгүм үн салган ырымда.

Азапка кубаныч тең жүргөн,

сырымда, жашырган чынымда...

 

Жылынчу жандүйнөм жалынсың,

Абийирим, намысым-арымсың.

Үзүлбөс үмүттү арттырган,

Мен үчүн бар-жогум, баарымсың!..

 

*****

Кыялымдан барбы пайда, эгерде

Үмүттүүсү болбосо аным үмүттүн.

Сүйүүмдүн да баркы кайда, эгерде

Күйүттүүсү каптабаса күйүттүн.

 

Кемчилигим көралбасам, өзүмдү

көйрөң жигит көрөм билбес эчтеке.

Ой салмактап айталбасам сөзүмдү,

Көз карашым түптөлбөстүр жекече.

 

Өйдө-төмөн жол болбосо басканым,

Бийиктиги сезилбестир бийиктин,

Бир тараптуу болсо ойду бакканым,

Ооба, анда дүйнө билбес жигитмин!

 

Өзүмө-өзүм ушундай ой жүгүрттүм!

 

 

 

 

 

 

Сагыныч

 

Көңүлдөрдүн дирилдек кунары суз.

Көргөн күндөр - тирилик көзү талган.

Күн чыгышка тигилип кусалуу - үнсүз,

Таң тособуз экөөбүз эки шаардан.

 

Түштөрүбүз сыяктуу асманыбыз,

Түндө жылдыз көрүнбөйт бирдей бизге.

Окшош бирок санааны тартканыбыз,

Окшошпогон ойлордо түрлөй дүйнө.

 

Сезимдерди аралык талдап азыр,

Жазылганын маңдайга көрөбүз деп,

Өзүбүздү - өзүбүз алдап азыр,

Эп келбесин билсек да: көнөбүз деп.

 

Сагынчыңды басар деп үмүт менен,

Сагынчымды билдирем жаңы ырлардан.

Саламымды жиберип булут менен,

Саламыңды тосоюн жамгырлардан...

 

Көңүлдөрдүн дирилдек кунары суз.

Көргөн күндөр - тирилик көзү талган.

Күн чыгышка тигилип кусалуу - үнсүз,

Таң тособуз экөөбүз эки шаардан...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...мындан ары

 

Жарык күнүм тумандап үшүк алып,

Каным муздап а жүрөк кайнаганын.

Сезгим келбейт кайрадан түйшүк тартып,

Сезим мени бычактай кайраганын.

 

Алыс-жакын арадан күн өткүчө,

Айды-жылды, өзүмдү жакаладым.

Экөөбүздүн жолубуз бир кеткиче,

Сен да билем керемет жашабадың.

 

Ооба сенин, менин да санаам тынды,

Бир ордуна түшкөндөй тагдырыбыз,

Кара булут турмушту шамал сыңдуу,

Айдап өтүп кеткенсийт азыркыбыз.

 

Ар бир жаздын көркүнө үндөшүп биз,

Ар бир жайдын күнүндө бирге болуп.

Ар бир күздүн жемишин бир жешип биз,

Ар бир кыштын суугуна бирге тоңуп.

 

Бир башкача жашайлы мындан ары.

 

Сага...

Периште тилегиндей бүт ак санап...

Пейилиң аппак пакта сыяктанат.

Сезимдин азабына түтпөс мени,

Сендеги чыдамкайлык уяткарат.

 

Таптакыр кастык кылбас жакынына,

Таңданам үмүт, сабыр, акылыңа.

Жектебей, сүйүп мени жүрөсүң ээ,

Жеталбай жүрсөм деле кадырыңа.

 

 

 

 

 

Бүгүн бирбиз...

 

Азыр менин бүт дилимди бийледиң,

Арзуу ырдасын... Кое турсун калганы.

Азабымбы, бакытымбы билбедим,

А чынында маанилүү эмес ал жагы.

 

Тигилейин, сен да тигил көзүмө,

Түш көргөндөй магдырайын бир бүгүн.

Ажырагыс кылып мени өзүңөн,

Сүйүүң менен тагдырыма кир бүгүн.

 

Табы күчөп жетелешкен колдордун,

Такыр өчпөй турсун сезим ысыгы.

Биз экөөбүз бирге кетчү жолдордун,

Бир болсун ээ, багыт алчу сызыгы.

 

Булганыч ой жолобостон көңүлгө,

Баарлашалы таанышкандай кече эле.

Сурашалы бир-бирибиз жөнүндө,

Суроо-жооптор токтобостон эч эле.

 

Азыр менин бүт дилимди бийледиң,

Арзуу ырдасын... Кое турсун калганы.

Азабымбы, бакытымбы билбедим,

А чынында маанилүү эмес ал жагы...

 

Бүгүн бирбиз... Маанилүү эмес калганы...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бир кыялда...

 

Күндө туруп, күүгө муюп дилимден,

Күн кактанам, тирүүлүккө сүйүнөм...

Үн салышып белги берген жакка эмес,

Үн катпаган жакка карай жүгүрөм.

 

Бапыраңдайм, ойнойм, күлөм, секирем,

Балчык кечем жолдун баспай  четинен.

Күзгү кылып көлөкөмө көрүнүп,

Куу турмуштан оолак жүрөм, бекинем.

 

Суу шимирем бал таткандай дайрадан,

Сүзөм көлдө... Чыгып тоого жай алам.

Күн оогондо арча жагып жылынып,

Күн баш бакса сапар улайм кайрадан.

 

Бийлеп кирип көңүлүмдү сергитет,

Бир сыйкыр күч демитет да, эргитет.

Бейпилдиктин ырын ырдап мен үчүн,

Бешенемден сылап жумшак жел күтөт.

 

Күн шооласы күү чыгарып жаңыртат.

Гүлдөр бийлеп, чөптөр колун чабышат.

Бак-дарактар концерт көрүп жаткандай,

Ыр окусам баары кулак салышат.

 

Күйүтүмө, сүйүнчүмө жактырма,

Кошуп окуйм өзүмдүкүн башка ырга.

Шүдүрүмдөн көзгө жашын кылгыртып,

Шуудурашат толкундашып жакшы ырга...

 

Чыр-чыр эткен үндөн оюм чачылды...

Чалуу келип... анын баары басылды.

Ээ, ким эле?! Алсам, досум:

- шашылыш.

Эрте кел деп жумушума чакырды.

*****

Сары суудай санааларым жаңылап,

Сыр бөлүшкөн, муң төгүшкөн табият.

Сырт дүйнөнү унуттуруп кээ кезде,

Сүрөттөгөн ушул кыял азгырат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСКЕРТҮҮ!

 

Көз чаптырып оо мен өзүм тарапка,

Көп убара болом таппай өзүмдү...

Тириликке чыдап, көнүп талапка

Өзгөрүлгөм ачып-жаппай көзүмдү.

 

Азыркымдын татаалына айланды,

Мурун көксөп жеңил көргөн кыялдар.

Дүйнөм кече жашырбаса жалганды,

Бүгүнкүмдө унчукпоочу чыдам бар!

 

Таңгалдырбай айланамдын шумдугу,

Сабырымды түгөтүшөт жолбундар...

Баары менен эсептешип бир күнү,

Бүт баарысын өз ордуна койгум бар!

 

Көргөзгөндү кайра өзүнө көргөзүп,

Көккө чаңын сапыруучу чамам бар.

"Уй-буй"лашат анда түсү өзгөрүп,

Ит урушту эп көрүшкөн кайрандар!

 

Күүлөсөңөр дагы, мынтып унчугам:

Күчүм жетет, эрким жетет баарына.

Дүйнө астын-үстүн болот тынч турган,

Бир жаңылып кабылсаңар каарыма!

 

Акыл менен бул ойлорду четтетем,

Андай ызаам жулунуп баш бакпасын!

Тынч жүргүлө! Токтоткула! Эскертем:

Абийир ага жол бербесин, сактасын!

 

Тынч жүргүлө! Токтоткула!

... Эскерттим!!!

 

 

 

 

 

"?"

 

Бүтпөй такыр көр тирликтин талашы,

Табылбастан чөксөм айла-чамасы.

Мен өзүмдү жердей сезип турганда,

Айттырбастан, мени сүйсөң аячы?!

 

Ар тоскоолдук чар тараптан бураган,

Аңга, дөңгө чалыштап бүт чыдаган.

Агаң азыр эркиздикке ийилип,

Аргасыздан жерден жерге кулаган.

 

Өзгө турсун, көңүл түтпөй санаасы,

Өзүнө да жетпей бир чарк-чамасы.

Мурункудай сабыр түтпөй жатканда,

А сен мени сооротууга жарачы?!

 

Көпүрөсү кулап асты-алдынын,

Көкүрөгүм чыркыратып чалды муң.

Күйгүзбөөнүн жолун таап мындайда,

Күн узабай шарт куткарып алгының!

 

Күндөй чыгып кара жаным ысытып,

Күндөй балким чыкпай такыр үшүтүп.

Тарткын же бир түркүн жердин күчүндөй,

Сүйүнөйүн, же тынайын бүтүндөй..!

 

А сен эч бир унчукпайсың, билемин...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет...

 

Жазылбай жүргөн ырлар...түмөн түйшүк,

Катылып кайда калды...жүрөм күтүп ...

 

Өзүмө өзүм айтып, өзүмдү өзүм аяп,

Өзүмдү өзүм барып өзүм таяп.

Арманды алаксытып коймуш болуп,

Өзүмдөн-өзүм азыр жүрөм үшүп.

 

Күн чыгып-батып жатты, мен батпадым,

Кыш жакпай...

а кышка тоңуп жүргөн мен жакпадым.

Чексиз бул аалам турду башын чайкап,

Үйүмө батып туруп,

Тагдырдан качып чыгып,

Топтолук турса дагы бүт жарыктык,

Өзүмө-өзүм сыйып же батпадым!

 

Көздөрүм кыйма жолду көп-көп карап,

Жүрөк "дүк" тынбай баарын өлчөйт санап,

Жүдөгөн өңү башым башкаларга,

Чымындай көрүнбөстөн:

Чыкыйган башка бала!

Чындыгы сырттан такыр көрүнбөгөн,

Көңүлдөр чыркыратып көптөйт сабап!

 

Өзүмө өзүм айтып, өзүмдү өзүм аяп,

Өзүмдү кулап жаткан өзүм таяп.

Чет жолдо сыр алдырбай күлүп коюп,

Эрчитип өзүмдү өзүм бара жатам.

Жер тиктеп, а көздөрүм көктү карап...

 

Жазылбай калган ырлар... түмөн-түйшүк,

Катылып кайда калды... жүрөм күтүп!

 

 

 

 

Абал

Күн баткандын ылдамдыгын карасам

күү үшкүрөм. Мезгил санын санасам:

Баскан жолго из түшкөнү байкалбайт,

Багыт кандай, билбейм кайда баратам.

 

Күүгүм кирсе таңдын калбай карааны,

Күндөн ылдам түндүн берген саламы.

Чарчабаган дарыянын жээгинде,

Чарпалектей дүйнөмдүн чар тарабы.

 

Кочушталып кайра арыкка төгүлгөн,

Колумдагы тамчы суудай бөлүнгөн

бойдон агып барып жерге сиңгендей,

Боздоп анан өтөмүн бул өмүрдөн...

 

Күндүн чыгып, баткандыгын карасам,

Күү үшкүрөм, жүрөгүмдү канатам.

Аз өмүргө тар убакыт жетишпей,

А мен жашап үлгүрө албай баратам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

Соттолгондой күнөөсү жок кылмыштан,

Соороно албай жүрөм, тарткан жазаам  ак....

Буйурган го экөөбүзгө  турмуштан,

Мындан кийин куса жутуп жашамак.

 

Калганда эле бир болууга бир кадам,

Тоскоол болгон жаштык-шоктук кайдан, кап...

Капкан салган эркибизге бир адам,

Капалашкан учурдан шарт пайда таап.

 

Тыйылбаган сагынычым сендеги,

Тыйынчалык өмүрүмө жан шерик.

Азабымдын азабынан тең көбү,

Аңдыйт окшойт кеткенимче жан берип.

 

Жаның өрттөп, көлдөй көзгө жаш толор,

Жалгыздыгың тутса эсти жоготчу.

Жүрсөң керек а сен ыйлап баш жөлөр,

Ийин  издеп ый-муңуңду сооротчу...

 

Соттолгондой күнөөсү жок кылмыштан,

Соороно албай жүрбүз, бирок, жазаа ак...

Буйурган го экөөбүзгө  турмуштан,

Андан ары куса жутуп жашамак.

 

Бир болууга калган эле бир кадам...

Тоскоол биздин бактыбызга бир адам!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушул чак

 

Ар бир кадам ыңгайына эп келбей,

Абал азыр эрксиздикке жектелмей.

Таалайым бүт- уктап, түштө ойгонгон,

Таң тоспогон күндөр менен кеткендей.

 

Кайра салып айыбы жок эзүүгө,

Кайталанып бул арасат кез күндө.

Күүгүм түшүп бараткансып өмүргө,

Кубалабай... кубаланам мезгилге.

 

Айла, амал тапчу кээде кез болот.

Анын баары керектелчү кезде жок.

Көп нерсени аян кылган  түштөрдү,

Көргөндүрмүн... азыр толук  эсте жок.

 

Өмүргө өңүм байкалбаган сүрөттөй,

Өзүмө-өзүм тутулуучу күн өтпөй.

Баркы ушул өтүп жаткан күндөрдүн,

Баракталып, окулбаган китептей.

 

Тосколдуктан болоор балким дем күчөө,

Тойлоп алам балким  тынбай өлгүчө...

Мунун баары унутулат бир күнү,

Мындай учур кайталанып келгиче...

 

Дагы далай тагдыр "мушу" көздөлөт,

Дагы канча турмуш сырын көз көрөт.

Өрчүгөнү мындай чактын басылып,

Өз ордумду тапкан күндөн өзгөрөт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүйүү - симфония!

Баам салып үмүт-ойдун жарышына,

Багыттап күүнү кандын агышына.

Сүйүү бул - алп симфония үнү окшойт ,

Сүңгүгөн жүрөктөрдүн кагышына.

 

Эң алгач дене-бойду дүркүрөтөт,

Эзет дил, жүрөктү бат дүкүлдөтөт.

... Акыры азап күүсүн чертет дагы,

аяктайт. Энгиретип бир күнү өчөт.

 

Шопендин күүлөрүнүн жагымындай,

Саматат чын жашоонун маңызындай.

Сүйүү бар - жыргал, азап, өмүрүң бүт.

Сүйүү жок - чөпсүз талаа аңызындай.

 

Чертилген жыргалыңда, арманыңда,

Чертилген аруулуктун майрамында,

Сүйүү бул - чоң симфония күүсү окшойт,

Созулган түбөлүктүн майданында...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезим салмагы...

 

Батыш, чыгыш, түндүгү, түштүгүсүз,

Балээ басып, башка азап түштүбү түз..?

Жаңылгансып мезгил да багытынан,

Жай келбестен, Жазыма түштү бу күз.

 

Ал учурда башталды тытмай ойду,

Асман аяп же жашын сыкпай койду.

Аруу туткан арзуумду айтаарымда,

Ашыгымдан түзүк жооп чыкпай койду...

 

- Башкада азыр көңүлүм, дартым менин.

Башка билсин кадырың, баркың сенин.

Бүт баарына ыракмат,бирок түшүн,

- Бул сөздөрүң, шул жерде калсын, дедиң...

 

 Кеч күздүн бир шөмтүрөк көчөсүндөй.

Көкүрөк сыз, ызаага эзесинби, эй...

Кадыр түтпөй калгансып күлкүң менен,

Көлчүк кылып сүйүүмдү кечесинби, эй?!

 

Чыдаттырбай, үзүлдү көңүл жиби,

Чыдаткыс бул азапка женилдиби..?

Жердей болгон салмактуу сезимим же,

Желден дагы жеп-женил сезилдиби?

 

Жерден да оор, сезимим сага эмне,

 Желден дагы салмаксыз сезилдиби?!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жашоо эмне...

 

Өзү жашоо ар бир таңды аруулоо.

Өз чындыгың акыйкатка таңылоо.

Өткөн изге урпактарды калтырып,

Өмүр сүрүп, кайра өмүрдү жаңылоо.

 

Жазыгына карап "нерсе" жөндөлгөн,

Жаратык - бүт бир максатка көздөлгөн.

Жай турбаган, туруксуздук сезилген,

Жашоо- булут бир заматта өзгөргөн.

 

Жашоо сабак, сыноолорго чыйралуу.

Чындык, кадыр, абийир менен сый таануу.

Жаралып да, өмүр сүрүп жарыкта,

Жакшы-жаман Тагдыр менен сыйлануу.

 

Көнгөн күндө сөздү сүйлөө эп, билем!

Көксөөмдү бүт ырлар менен жеткирем.

Жашоо мыйзам ченем иш деп, түшүнүп,

Жашоо буйрук, жазык, миссия деп билем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ностальгия

Эске албай бүгүнкү кезди өтө элек.

Ээ, анда  бир максатты көздөчү элек.

Бир жаралган өмүргө топук кылып,

Биз бул жерде өлүмдү эстечү элек...

 

Кургап, таштак, талаабыз гүлдөр өсчү,

кызык... күңгүрт элестүү күндөр өттү!.

Бүгүн боеп, жыртыптыр барактарын,

Тагдыр өтмүш жазылган күндаректи...

 

Азыркыдай билбестен кейишкенди,

Адат кылчук ал жерде көрүшкөндү.

Тепселген көп гүдөрдүн арасында,

тектеш биздин үмүттөр өлүшкөнбү?!.

Кырдан тиктеп турамын азыр ошол,

Кызгалдаксыз көгөргөн көрүстөндү.

 

Билбей такыр бүгүнкү кезди өтө элек,

Биз ал жерде өлүмдү эстечү элек...

 

                     ?!

...Анда

Сызылбай ичтен...батынайынбы?

Сырымды айтып, ачылайынбы?

Сен турмуш куруп кеткенден бери,

Сенделип жүрөм! Бакырайынбы?!

 

Анан...

Акыйкат сөздөн катылайынбы?

- Атпеңиз дейсиң...жашырайынбы?

Күн санап эски сезимим оттой,

Күчөсө кантем, басылайынбы?!

                       *****

Эмне...

Арманда күйүп кошо турайынбы?

Азапка сүйүүм  достоштурайынбы?

Баркына жетип же бир сүйө албай,

Башканы өзүмө окшоштурайынбы?!

Ушундай

 

Билгениң да чындык эмес чынында,

Билсең аның, билинбейт же билинет.

Өзгөлөрдүн чындыгына кагышып,

Өз чындыгың бир күн барып бүлүнөт.

 

Өзгөрүлөт көз караштар бүгүнкү,

Өөн көрүп кечегисин чанышат.

Өзгөрүлбөс, бекем деген ойлорун,

Өз чындыгын далай, дагы табышат.

 

Жаңыланат, ооба дүйнө жай турбайт,

Жазыла элек барак саны белгисиз.

Жазган ырлар эртең балким окулбайт.

Жаралбайт да баардык нерсе өчүүсүз.

 

Өткөндөрдүн издерине суу сүртүп,

өчүрөбүз, кайра өзүбүз жазабыз...

Өмүр өтсө, тепсейт бизди эртеңдер...

Өзгө таандык, шондо чындык  табабыз.

 

Кечебиз биз... кечет бизди... кечишет,

Кейиштүү эмес, бул да мыйзам ченем иш.

Мурункулар... кийинкилер издеген,

"Өзүбүздү" биз да издеп келебиз!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузулган логотип...

 

Сулаймандай ээлегенсип такты бу,

Сен бар үчүн - жүргөн өңдүү бактылуу.

Бапырыңдап жар салганым СҮЙҮҮгө,

Болуп чыкты, көрсө: бир жөн жактыруу...

 

Сезгенибиз туюлуп бүт өмүрлүк,

Сен экөбүз мынча эрте көбүрдүк...

Эки дүйнө бир болобуз - деп койуп,

Эки ай өтпөй - араздаштык, бөлүндүк.

 

Чакмагына чагып көрсөң "ЧАК" этип,

Ширеңкедей бир тутанып,  "ЛАП" өчүп.

Түтүн болду ортобузда  жылуулук,

Түк жарабай "СҮЙҮҮ" делчү ЛОГОТИП.

 

Тамызгыдай болуп күйүп-күйүлгүс,

Тамекинин түтүнүндөй сүйүүбүз,

А биз анын чогу өчкөн капкачан,

арзыбастан жерде жаткан  күлүбүз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Шилтемелер

Болбогон таарынычты себеп кылып,

Башканы жетелепсиң...! Өзү ким ал?

Өрчүтпө капалыкты андан сайын,

Өчөшөм, антсең мен да өзүң сымал...

                    *****

Кайран күн! Канча мени куруттуң да,

Сүйдүрүп канча азапка жуурулттуң да.

... а азыр кайра сүйгүм келип жүрөт,

Анткени, акыр сени унуттум да.

Ойлобо бүткөн экен дендароо - деп,

Ойлосом ал күндөрүм кызык күн да...

                     *****

Кебелтеп мен самаган туюмдарды,

Кылыгын андан сайын куюндады.

Оо чиркин канча сага жакындасам,

Ошончо,жетүү кайра кыйындады...

                   *****

Бир сен үчүн жаралгандай сезилди,

Бул ааламдын баары - жогу, бүт түгөл...

Ай болуп сен арбап турсан сезимди,

А мен ишен, сен чагылып түшчү көл.

                    *****

Тизмектеп көп жүрөктү, багынтып алсаң дагы,

Тизмектин катарына чалынып калсам дагы,

Алардын баары турсун, менчелик сүйгөн эмес,

Айтылган эл оозунда - жомоктун каармандары.

 

Биз...

 

Эки айрылыш болсо мурун көчөбүз.

Эки үйдү турак кылсак кече биз.

Эгиз канат болуп сүйүү кушуна,

Эми чогу жашап калдык экөөбүз...

                   *****

Сен элестеп кандай ырды уксам да,

Сен көрүнүп көздү ачсам, жумсам да.

Сени ойлонуп уктап, кайра ойгонуп,

Сени эстейм, өзүм эстен чыксам да!

Көнүшүү

 

Көнүшүү кысып жанды, эзип ичтен.

Адашкан сызыктардай кесилишкен,

Колдонбой чирип-үзүк турган жиптей,

Арзуулар бизде турат эскиликтен.

 

Асыл сөз чыкпайт ойдон улап жазсак,

Айтар сөз түгөп барат узак бассак.

Калп эле көңүл үчүн зордосок да,

Кош дене ысыбайт эч кучакташсак.

 

Акылды намыс-сыйың жеңет кылып,

Арзышып - тутунганды керек кылып.

Качанга чейин мынтип чыдайбыз айт,

Карманган антыбызды себеп кылып?.

 

Кармашкан колдун бошоп бекемдиги,

Калса да – калп, КӨНҮШҮҮ деген тиги

Азыр да тушап жолдон тургандыгы,

Ал биздин эркибизди - жеңгендиги.

 

Жүрөктү, же акылды тыңдабасак.

Жаңылуу азап-муңдуу кырдан ашат.

Айрылуу зордомойдон артык турат,

Андыктан, ант буздук – деп чырдабасак.

 

Чындыктын керек го дейм айтылуусу,

Асыл кыз, айтаар сөзүм акыры ушу:

АРЗУУ эмес, жетелешип жүргөндүн же,

Адамдын көнгөнүнөн тартылуусу!!!...

 

Куп-кургак эрксиздиктен көп үшүгөн,

Курдашка кеңеш айтам эх, ушу мен:

Акылга сыйгыс делген сүйүүнү биз,

Айырып билсек гана -  көнүшүүдөн!

 

Айырма бар экенин түшүнүп биз,

Сүйүүнү ылгай билсек көнүшүүдөн..!

ҮМҮТ, ай!

 

Башында эске албай түк кайгыны,

Байкалбай сезимде зор күч бардыгы.

Биздеги сүйүү укмуш көрүнгөнбү,

Бакыттай туюлуптур бүт баардыгы.

 

Бир курчап, кайра таркап үч көрмөйү,

Булуттун туруксуз дейт бүркөлмөйү.

Таркаган булут кылып сүйүүбүздү,

Тобоолоп, тиленчүбүз "бүткөрбөйлү".

 

Урушуу, түшүнбөстүк аздыр - майда,

Утурлап туура жолдон азгырмай да.

Уттуруп турмуш-сынга койдук дагы,

Узадык. Кез келишүү азыр кайда..?

 

Ар мүнөт сайын кайра жаңы эскерип,

Каректе турат жүзүң дагы эстелип.

Булганбас сендик сүйүүм жашап жүрөт,

Түбөлүк сезимдерге бапестелип...

 

Мен сени анан кантип унутайын,

Мен сенден турсам күндө угуп дайын...

"Мөлтүрөп жакшы келин болду" дешет,

мурун сен арзып сүйгөн Үмүтайың.

"Мөлтүрөп жакшыга жар болду" дешет,

мурун сен арзып сүйгөн Үмүтайың.

 

Мен сени кайдан, кантип унутайын,

Мен сенден турсам күндө угуп

дайын...

 

 

 

 

 

 

 

СҮЙҮҮДӨГҮ КӨЗДӨР

Биротоло сүрдөөлөргө сынышып...

Бах чиркиниң, байкатпаска тырышып.

Арзууларды жашырсаң да, көздөрүң,

Айтып койот, чыккынчылык кылышып...

 

Карашканда чагылышат, сүзүшөт,

Каректер ай, жайнап жандуу күлүшөт...

Чындап келсек, кан жүгүрткөн денеге ,

Жүрөктөр да көз аркылуу сүйүшөт...

 

Карайт, тиктейт, аяр кирпик ирмешет,

Күлмүндөшөт, ыйлайт, арзуум бил дешет...

Чексиздикке арууланган үчүндүр,

Чын сүйүүдө - КӨЗДӨР, сөзсүз сүйлөшөт.

 

Эх, керемет! Жүрөктөрдөн үндөшүп,

Чын сүйгөндөр КӨЗДӨР менен сүйлөшөт.  

 

КАЙРАДАН ЖОЛУККАНДА...

 

Мен сага гүл, сен мээримиң тартуулап,

Мурункудай мамилени жакшылап.

Келечекке бараар жолго чогу биз,

Кеткенибиз дурус... түшүн,жакшыраак…

 

Эх чиркин ай, курулгансып салтанат,

Эң алгачкы таанышуубуз кайталап,

жолугуубуз кайра болгон үчүнбү,

Жаздай жашыл боло түштү бак тарап.

 

Кайра толуп, жүрөктөгү уранды,

Көздөр менен сыр алышуу уланды...

Түбөлүккө болуу АНТы үчүнбү,

Табият да көркүн ачып кубанды.

 

Көптөн бери бириге албас сүйүүбүз,

Күтүүсүздөн түбөлүккө уланды...!       

 

МЕН СЕНИ...

Мен сени кокусунан кезиктирем,

Майдын бир жумшак жааган жамгырынан.

А балким атайылап кечиктирем,

Көрсөм - деп саратандын жарыгынан.

 

Мен сени күздү күтүп жолуктурам,

Саргайган жалбырактай кусам го - деп.

Ээ билбейм, күздү дагы создуктурам,

Ак кардан гүлдү жолуктурам го - деп.

 

Мен сени балким такыр көрбөстүрмүн,

Кез келээр жолдор бир аз адаштырып.

Кантсем да үмүтүмдү үзбөстүрмүн,

Койсо - деп экөөбүздү кармаштырып.

 

Мен сени көзүм менен көрөлекмин,

Анчалык алынышып күтчү болуп.

Мен сенин жүзүң  такыр өбөлекмин,

Ашыгып, сагынышып сүйчү болуп.

 

Мен сени өзүм ойлоп элес кылгам,

Кудайым буйруп берсе табышам - деп...

Мен сени тапкан күнү сүйүүм  сунам,

Издеген өмүр бою, Ханышам - деп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дептерден...

 

¶Көңүл жыргайт, эргүүм чында күүлөнүп...

Тып-тып эткен жамгыр доошун тыңшасам .

Жамгырда бир жолуксак деп тиленип,

Жамгырга сыр айтып минтип ыр жазам:

 

Кол чатырдын кереги жок мен үчүн,

Сен жанымда болсоң, шого каниет.

Тоңдурса да мейли суук кол учун,

Тулку боюм махабатка баш ийет.

 

"Кызыксың да, түшүналбайм ушу сен",

Десең кайра улайм сөзүм кызытып:

Койот анда, сени да, эгер үшүсөң,

Жүрөктөгү сүйүү оту ысытып...

 

Суу болом - деп, айтпа жаным сен анда,

Коеруң чын жүрөгүмдү үшүтүп.

 

Жамгырдагы тилекти айтам ушинтип...¶

Досторуң менен бөлүш

Коментарии FACEBOOK:Тектеш жаңылыктар

Чет өлкөлөрдөн товарлар келүүдө Чет өлкөлөрдөн товарлар келүүдө

   Жалал-Абад областынын керектөөлөрү үчүн быйылкы жылдын алты айынын ичинде областка  12820,4 миң АКШ долларга ар кандай сырьелор, товарлар алынып келинди. Мындан тышкары областка  Кытай Эл...

28 - Июля  2016 | 16 : 14425
“Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ачык акционердик коомунун... “Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ачык акционердик коомунун...

  “Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ачык акционердик коому (мындан ары “МИК” ААК) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасын ишке ашыруунун чегинде...

29 - Июля  2016 | 10 : 37982
Биргеликте өнүгүүнүн жолун издөө Биргеликте өнүгүүнүн жолун издөө

        Бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү жана сырттан инвестиция тартуу аркылуу экономиканы көтөрүү, жашоо деңгээлин өстүрүү жагдайында бүгүн КРнын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу...

17 - Августа  2016 | 17 : 101109
Жогорку чыңалуудагы электр тармактарында беш миллион киловат-... Жогорку чыңалуудагы электр тармактарында беш миллион киловат-...

    Жалал-Абад жогорку чыналуудагы электр тармактары ишканасы (ЖЖЧЭТИ) аркылуу өлкөнүн бардык тарабына электр кубаты тарайт. Себеби, Суу-электр станцияларынан иштелип чыккан электр кубаты жогорку...

28 - Августа  2017 | 4 : 20551
Өздүк  финансыны пландоонун сырлары Өздүк финансыны пландоонун сырлары

    Сиз окуучу, студент, ишкер же пенсиядагы адам болсоңуз деле эртеңки күнгө карата пландар менен жашайсыз, туурабы? Мисалы, бейшемби киного кирем, ишемби базарга ж.б... Ал эми ар бир чакан жана...

23 - Января  2018 | 10 : 31564
Сатылбаган электр лампасы эсти алды Сатылбаган электр лампасы эсти алды

    Майлуу- Суу шаарынын жергиликтүү бюджети 103 пайызга аткарылган.  Бирок, республикалык бюджет  97 пайыз гана болуп калды. Эмне үчүн?.. Албетте, салыктарды толтурууда жергиликтүү салык...

6 - Февраля  2018 | 9 : 43442