ТАРЫХ

Бишкек баатырдын чеби

Бишкек баатырдын чеби

Бишкек баатырдын чеби        Бишкек баатыр туурасында Сафед - Булан, Падек, Өрүктү айылдарында көп далилдер айтылып калган. Азыркы күндө да куйма кулак сөзмөр адамдар ошол окуяларды санжыра кылып, сөз учугун улап келишет. Мен төмөндө 65 жаштагы Абай уулу Боронбайдын Бишкек баатыр жөнүндө баянынын окурмандарга сунуштоону чечтим. Баатырдын ысмын ким...

6 - Июня  2016 | 18 : 312575
Тарыхый жай тактык сурайт

Тарыхый жай тактык сурайт

Сузак районундагы Калмак-Кырчын айылынын чыныгы аты – Калмак Кыргын. Совет доорунун шарпасы менен Калмак-Кыргын аты өчүрүлүп, расмий документтерде Калмак-Кырчын деп аталып, жазылып калган. Балким, ушинтип аталышы да маани-маңызы жагынан туура болоор, себеби бул ат байыркы кыргыздардын эл-жерди басып алмак болгон калмактарга каршы кырчылдашкан согушу менен жеңишин даңктап, даңазалап, далилдеп турат. Бирок, эл ичинде ушул эки...

23 - Июня  2016 | 9 : 421652
Кыргыздар падышалык саясатка каршы чыккан

Кыргыздар падышалык саясатка каршы чыккан

1916-жылы болгон улуу Үркүнгө эмки жылы жүз жыл толот. Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө максатында быйыл 27-майда президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен курамына тарыхчы окумуштуулар жана башка гуманитардык илимдердин өкүлдөрү кирген топ түзүлгөн. Жарлыкта "кыргыз калкынын тарыхындагы эң трагедиялуу окуяга тарыхый баа берүү" жагы сунушталган. Указга удаа коомдук-саясий комиссия түзүлгөн. Аны белгилүү...

23 - Июня  2016 | 9 : 502294
Тарых чындыгы: “Көк-Артта да эл кырылган экен”

Тарых чындыгы: “Көк-Артта да эл кырылган экен”

                                                                                                         Үркүндүн 100 жылдыгына карата     Сузак районундагы  Акбаш (Благовешенко) айылынын тургуну, ардагер мугалим Исабек Абдыразаков бизде мейманда болуп, үркүнгө байланыштуу кызыктуу ойлору менен...

14 - Июля  2016 | 11 : 541943
Жалал-Абадды Жалал атабыз эле түптөгөн

Жалал-Абадды Жалал атабыз эле түптөгөн

  Азыркы учурда Жалал-Абад шаарынын атын өзгөртүү боюнча улам эле көтөрүлүп жаткан демилгелерден кийин мен да өз пикиримди жазып көрүүнү туура көрдүм. Мүмкүн тарых чындыгы такыр эле башкачадыр... Мен бул макаланы чоң аталарымдын айтып кеткен эскерүүлөрүнө, насааттарына таянып, кагаз бетине түшүрдүм. Ташбай Калпа менин чоң атам Ысмайылдын чоң атасы болуп эсептелет. Намангандык Баардин төрөнүн урпактары менен биздин...

22 - Июля  2016 | 18 : 451352
Искендер Зулкарнайн ким болгон?

Искендер Зулкарнайн ким болгон?

  Александр Макендонский менен анын жалпылыгы барбы?   Эл арасында Александр Макендонскийди андан далай мезгил мурда жашап өткөн Искендер Зулкарнайн менен алмаштырып, чаташтырып жүрүшөт. Кала берсе айрым китептерде, массалык маалымат каражаттарында же интернет булактарында да кадыресе билимдүү кишилер да македониялык Александрды ыйык Куранда айтылып кеткен олуя Искендердин өзү деп жазышып, элге...

7 - Октября  2016 | 16 : 343121
Көтөрүлүшкө базаркоргон болуштугу да катышкан

Көтөрүлүшкө базаркоргон болуштугу да катышкан

  Кыргызстандагы 1916-жылдагы Үркүн – кыргыз элинин орус падышалыгынын колониялык саясатына каршы улуттук-боштондук күрөшү. Россия империясы Орто Азияда колониялык саясат жүргүзгөнү маалым. Кыргыздар орус падышасынын бийлигин таанып, анын буйрук, жарлыктарына ылайык милдеттүү болгон. Падыша өкмөтү аймакты башкарууда жергиликтүү элдердин түпкү кызыкчылыктарын...

28 - Октября  2016 | 11 : 311634
Чаткалда байыркы таш жазууларынын ири топтому табылды

Чаткалда байыркы таш жазууларынын ири топтому табылды

  Чаткал районунун аңчылык мекемесинин башчысы Рыскулбек Таласбаев Чаткал тоолорунун арасынан байыркы доорлорго таандык сейрек кездешүүчү таштардагы жазуулардын-петроглифтердин ири топтомун тапты. Рыскулбек Таласбаев бул тууралуу өзү билдирди.   Петроглифтер топтому Чаткал районунун деңиз деңгээлинен 3770  метр бийиктиктеги, Өзбекстанга чектеш жайгашкан Беш-Таш ашуусуна жакын Бугулуу-Төр жайлоосунда...

17 - Марта  2017 | 8 : 301164
Хан Кубатбектин баатырдыгы

Хан Кубатбектин баатырдыгы

  Ноокен районунда он сегизинчи кылымда, же  1710-1770-жылдары  жашап өткөн Хан Кубатбектин (Кубат бийдин) ишмердүүлүгүнө,  анын 325 жылдыгына  арналган республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү. Ага Бишкек шаары менен өлкөнүн жети дубанынан аттуу-баштуу илимпоздор, жазуучулар, анын урпактары, меймандар келип катышты. Конференция быйылкы «адеп, ыйман жана маданияттуулук» жылына байланыштуу жана...

17 - Ноября  2017 | 4 : 321697
Мамыр Мерген-тарыхый инсан

Мамыр Мерген-тарыхый инсан

    Мамыр Мерген  азыркы Базар-Коргон районунун Колот кыштагында 1838-жылы туулуп, ошол эле жерде эр жеткен. Атасы ак үйлүү мундуздардын  тарыйма деген уругунан,  апасы кыпчактардан болгон. 1873-жылы   жаз айларында, 35 жаш курагында Анжиян вилоятына (областына)  караштуу мундуз, кушчу, багыш, басыз, карабагыш,каман сыяктуу уруулардын  башында туруп, кокондук алык-салык жыйноочуларга  салык төлөбөй ...

28 - Марта  2018 | 4 : 44918
Назармат –жазма мурастарды сактоочу жана эң алгачкы мугалим...

Назармат –жазма мурастарды сактоочу жана эң алгачкы мугалим...

Назармат Жайлообаевдин туулгандыгынын 120 жылдыгына карата                     Дал ушундай аталышта Назарматмолдонун уулу Ормонбек Жайлообаевдин китеби жакында «Салам» басмасынан жарык көрдү. Бул эмгектин баш сөзүн КУУ нун ардактуу профессору, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3-даражадагы “Манас” орденинин ээсиОмор Сооронов жазган....

21 - Сентября  2018 | 11 : 17546